Darbuotojų fizinės bei emocinės sveikatos ugdymas

Jūsų įmonei siūlome individualią sveikatos ugdymo programą, kurią sudaro:

1. Išsami darbuotojų fizinės sveikatos analizė:

  • Kūno sudėties analizės tyrimas, medicininiu multifunkciniu prietaisu TANITA MC780 (rodiklių aprašymas apačioje)

2. Išsami mitybos, bei gyvensenos įpročių analizė indvidualiai kiekvienam darbuotojui arba grupei

3. Praktiniai mokymai įpročių keitimo, fizinės bei emocinės sveikatos temomis

4. Pasiektų rezultatų matavimas, vertinimas bei planas gerinimui

5. Greitas, produktyvus ir svarbiausia efektyvus workshop’as

Eil. Nr. 1 pasiūlymas 2 pasiūlymas
1. Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius
(1asm.)
2. Tyrimas TANITA MC780 Plačiau Tyrimas TANITA MC780 Plačiau
3. Individualus rezultatų aptarimas (20 min.)
(Išsami mitybos bei gyvensenos įpročių analizė indvidualiai kiekvienam darbuotojui)
Grupinis rezultatų aptarimas (1,5 h)
(Išsami mitybos bei gyvensenos įpročių analizė grupei)
Kaina 1 darbuotojui 85 EUR. 1 darbuotojui 50 EUR.

Rezultatas:

 Motyvacija, daugiau energijos keičiant įpročius

  • Didėjantis kolektyvo pasitenkinimas darbu
  • Didėjantis darbo efektyvumas
  • Augantis pelnas, tenkantis vienam darbuotojui